Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG BQL KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Đặc điểm sinh thái Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn BàExpand Đặc điểm sinh thái Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Thông tin hoạt độngExpand Thông tin hoạt động
Đảng - Đoàn thể
Công khai ngân sách
Lịch công tác
Văn bản QPPL
Thông báo
Cải cách hành chính
Liên hệ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Trang chu
Tra cứu Hồ sơ Một cửa
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2018
Trang chủ
Lịch thời vụ nuôi tôm năm 2018
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng
Trang chủ

 BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ 

Địa chỉ: 28 đường Hùng Vương, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. 

Điện thoại: (+84-0258) 3 776 255 – 3 776 704

Email:   bqlkbttnhb@khanhhoa.gov.vn

 

English

Hon Ba Nature Reserve

Adr: 28 Hung Vuong street, Dien Khanh town, Dien Khanh district – Khanh Hoa province - Viet Nam.

Tel: (+84-0258) 3 776 255 – 3 776 704

Email:   bqlkbttnhb@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

 

 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH
10:25 - 20/07/2018 - đăng bởi BQL Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Căn cứ Quyết định số 1728/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Hòn Bà; Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018,
Giới thiệu
Phổ biến việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018
14:18 - 07/05/2018
Tủ sách pháp luật là nơi để các cán bộ, công chức, viên chức tìm hiểu, nghiên cứu sách báo, tài liệu, văn bản pháp luật đồng thời cũng là nơi giúp Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần hỗ trợ việc thực thi công vụ, chỉ đạo, điều hành theo Hiến pháp và pháp luật và nâng cao trình độ về lý luận chính trị pháp luật, khả năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức.
Phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 13/2018/NĐ-CP
Phổ biến kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018
HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM NGÀY 21 THÁNG 4
Thông tin hoạt động:
BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017
15:22 - 29/01/2018
Thực hiện hướng dẫn số 3323/HD-SNN ngày 18/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2017, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà tiến hành tổ chức Hội nghị CBCCVC và nhân viên năm 2017 tại văn Phòng Hạt Kiểm lâm Hòn Bà vào thứ 5, ngày 18/01/2018.
Lĩnh vực chuyên ngành:
Phát hiện một loài Lan mới Podochilus truongtamii Aver. et Vuong được tìm thấy tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà tỉnh Khánh Hòa.
10:43 - 17/07/2018
Podochilus truongtamii Aver. et Vuong là một loài mới thuộc chi Podochilus được tìm thấy vào tháng 6 năm 2017 bởi Trương Bá Vương và Mang Văn Lâm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà ở cao độ khoảng 900 m so với mực nước biển, loài được đặt theo tên của ông Trương Quang Tâm là ba của tác giả Trương Bá Vương. Loài được mô tả và công bố là loài mới vào tháng 7 năm 2018.
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà tổ chức đợt tuyên truyền lưu động phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018
Thông qua đề cương đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa.
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2018
Hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
Phát hiện thêm 1 loài thực vật mới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) từ Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
Hệ thống Văn bản
Tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
10:19 - 04/07/2018
Thực hiện Công văn số 613/KH-SNN ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa về việc Tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa,
Triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc
Đảng - Đoàn thể:
Công trình thanh niên “Thanh niên Nông nghiệp chung tay vì một môi trường bền vững”.
10:35 - 06/06/2018
Thực hiện chương trình công tác Đoàn đã đăng ký vào đầu năm 2018 đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Ngày Môi trường thế giới 05/6. Ngày 1/6/2018, Liên chi đoàn Văn phòng Sở - Kiểm lâm Thủy lợi – Công nghệ cao – Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà – Điều tra khảo sát đã tổ chức thực hiện Công trình thanh niên “Thanh niên Nông nghiệp chung tay vì một môi trường bền vững”.
Đại hội Chi đoàn Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2019
Thông báo:
THÔNG BÁO: Tuyển dụng người lao động làm việc tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà năm 2018
08:19 - 30/05/2018
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà thông báo tuyển dụng người lao động trong chỉ tiêu biên chế được giao, cụ thể như sau:
Phổ biến, triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Công khai ngân sách
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018
11:09 - 13/07/2018
Thực hiện Công văn số 1377/SNN-KHTC ngày 22/5/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định Luật NSNN năm 2015,
Công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
Tin nổi bật
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH
Phát hiện một loài Lan mới Podochilus truongtamii Aver. et Vuong được tìm thấy tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà tỉnh Khánh Hòa.
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018
Tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Công trình thanh niên “Thanh niên Nông nghiệp chung tay vì một môi trường bền vững”.
THÔNG BÁO: Tuyển dụng người lao động làm việc tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà năm 2018
Phổ biến, triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà tổ chức đợt tuyên truyền lưu động phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018
Công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Trang chủ
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
Điểm kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,