Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Thông tin hoạt động
Thông báo
Đảng - Đoàn thể
Văn bản ngành
Liên hệ
Trang chủ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Trang chủ
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3
Trang chủ
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet - Mức độ 3
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh
Trang chủ
Phương pháp xác định chất lượng mía nguyên liệu tỉnh Khánh Hòa.
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2017
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Trang chủ

 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y KHÁNH HÒA

--------------------o0o-------------------

Thông tin hoạt động:
Công tác tiêm phòng vắc xin dại chó ở thành phố Nha Trang
15:10 - 15/05/2017
Cam Lâm tích cực chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đầu năm 2017.
Tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi và tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2017 trên địa bàn huyện Vạn Ninh
Hội nghị công chức - viên chức năm 2016
Vạn Ninh tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm năm 2017
Huyện Cam Lâm tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm (H5N1) đợt 2/2016
Lĩnh vực chuyên ngành:
Trạm Chăn nuôi và Thú y Ninh Hòa đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối tinh nhân tạo bò
09:00 - 21/06/2017
Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản nuôi
Triển khai chương trình hỗ trợ chăn nuôi nông hộ hợp phần thụ tinh nhân tạo bò
Hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong mùa mưa trên địa bàn huyện
Vạn Ninh triển khai kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2/2016
Mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản đang tạo thu nhập ổn định cho người chăn nuôi
Đảng - Đoàn thể:
Viếng mộ Alexandre Yersin - Chuyến đi nhiều ý nghĩa và đáng nhớ
09:52 - 31/03/2016
Thông báo:
Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thụ lý giải quyết. 17:28 | 04/04/2016
17:28 - 04/04/2016
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa
Tin nổi bật
Hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng dịch bệnh cho đàn gia cầm trên địa bàn huyện
Trạm Chăn nuôi và Thú y Ninh Hòa đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối tinh nhân tạo bò
Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản nuôi
Công tác tiêm phòng vắc xin dại chó ở thành phố Nha Trang
Cam Lâm tích cực chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đầu năm 2017.
Tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi và tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2017 trên địa bàn huyện Vạn Ninh
Triển khai chương trình hỗ trợ chăn nuôi nông hộ hợp phần thụ tinh nhân tạo bò
Hội nghị công chức - viên chức năm 2016
Vạn Ninh tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm năm 2017
Hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong mùa mưa trên địa bàn huyện
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Trang chủ
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Công báo Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Giám sát Báo cáo định kỳ
Trang chủ
Ban chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hoà
Trang chủ
Sách - Tư liệu kỹ thuật Nuôi trồng
Trang chủ
Hệ thống đài Thông tin Duyên hải Việt Nam
Trang chủ
Điểm kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Hệ tác nghiệp "Một cửa" điện tử
Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,