Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG TRUNG TÂM QUẢN LÝ - KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY SẢN
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Thông tin hoạt độngExpand Thông tin hoạt động
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Trang chu
Tra cứu Hồ sơ Một cửa
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY SẢN

 

          

  

Trung tâm quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện chế độ tài chính theo Nghị định 43/2006/ NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ, được UBND tỉnh cho thực hiện  chế độ tự chủ một phần tài chính, lao động.

Nhiệm vụ của Trung tâm:

+ Quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống các Công trình thủy sản bao gồm: Cảng cá, chợ cá, luồng lạch, mặt nước gắn liền với Cảng cá và các công trình thủy sản khác được UBND tỉnh giao quản lý.

+ Định kỳ tổ chức duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình được giao quản lý theo đúng quy định của Nhà nước. 

+ Lập kế hoạch bổ sung và phát triển các Công trình Thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

+ Tổ chức dịch vụ hậu cần nghề cá.              

          Thông tin liên hệ:

          Trung Tâm Quản Lý Khai Thác Các Công Trình Thủy Sản Khánh Hòa

           - Địa chỉ: 1102 Đường 2/4, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

           - Điện thoại: 0258.3824449                       Fax: 0258.3824449

- Email :  ttqlctts@khanhhoa.gov.vn

 

 .

 
Công khai Ngân sách.
09:57 - 16/07/2018 - đăng bởi Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Thông tin hoạt động:
Kế hoạch hành động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09:35 - 25/05/2018
Ngày 15/5/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 1315/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tăng cường giám sát tàu cá hoạt động trên biển
Quyết định thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quyết định thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa năm 2017
Thông tin nội bộ:


Tin nổi bật
Công khai Ngân sách.
Kế hoạch hành động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tăng cường giám sát tàu cá hoạt động trên biển
Quyết định thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quyết định thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa năm 2017
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ
Thông báo tuyển dụng

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,