Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG BQL DỰ ÁN BẢO VỆ NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - TỈNH KHÁNH HÒA
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Thông tin Hoạt động
Kế hoạch - Tiến độ triển khai
Trang chủ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Trang chủ
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3
Trang chủ
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet - Mức độ 3
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh
Trang chủ
Phương pháp xác định chất lượng mía nguyên liệu tỉnh Khánh Hòa.
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2017
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Trang chủ

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN  VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (CRSD)

TỈNH KHÁNH HÒA

Coastal Resources for Sustainable Developmentproject in Khanh Hoa province

                                                Số điện thoại : 058.3823.436  -    058.3823.435         Fax: 058.3823.436

                                                 Email: khanhhoacrsd@gmail.com

                                                                 Địa chỉ : Tầng 4 - Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa - Số 04 Phan Chu Trinh - TP. Nha Trang

 

 

 
Lễ Công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ Thị trấn Vạn Giã – huyện Vạn Ninh
10:05 - 29/09/2016 - đăng bởi BQL Dự án Bảo vệ nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững - Tỉnh Khánh Hòa
Ngày 16/9/2016 Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa (CRSD) phối hợp với UBND Thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) tiến hành lễ công bố và triển khai mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ.
Thông tin hoạt động:
Lễ Công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Vạn Thắng – huyện Vạn Ninh
09:00 - 26/09/2016
Ngày 15/9/2016 Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa (CRSD) phối hợp với UBND Xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh) tiến hành lễ công bố và triển khai mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ.
Lễ Công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Vạn Lương – Huyện Vạn Ninh
Lễ Công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Ninh Vân – thị xã Ninh Hòa
Chiến dịch Cộng đồng ngư dân chung tay làm sạch bờ biển
Tập huấn “Tăng cường kỹ năng truyền thông cho các hướng dẫn viên cộng đồng”
Bàn giao đưa vào sử dụng cảng cá Vĩnh Lương
Đầu tư - Xây dựng:
CRSD Khánh Hòa : triển khai mô hình sinh kế nuôi gà ta thả vườn tại xã Vạn Hưng - Huyện Vạn Ninh.
14:50 - 22/08/2016
Thực hiện kế hoạch Đồng quản lý xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, từ tháng 7-8/2016 Hợp phần C , BQLDA nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tổ chức triển khai mô hình sinh kế nuôi gà ta thả vườn cho mô hình ĐQL xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa
Mua sắm thiết bị thu gom rác trang bị cho các mô hình đồng quản lý
Tổ chức tập huấn về “phương pháp PRA và các kỹ năng đồng quản lý cho các hướng dẫn viên cộng đồng”
Triển khai thi công nâng cấp cơ sở hạ tầng Trại giống Ninh Lộc.
Công bố thành lập mô hình đồng quản lý nghề cá xã Vĩnh Lương - TP. Nha Trang
Thông báo:
Thông báo kết quả giám sát chất lượng nước tại 07 vùng nuôi an toàn sinh học tháng 12/2015
16:31 - 02/02/2016
Trong tháng 12/2015 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa phối hợp với Ban QLDA CRSD Khánh Hòa tiếp tục tiến hành lấy mẫu các vị trí xác định tại 07 vùng nuôi an toàn sinh học bao gồm: xã Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Phú và Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa), xã Vạn Thắng, Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh) và xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm).
Thông báo kết quả giám sát chất lượng nước tại 07 vùng nuôi an toàn sinh học tháng 10/2015, 11/2015
Thông báo kết quả giám sát chất lượng nước tại 07 vùng nuôi an toàn sinh học tháng 9/2015
Thông báo kết quả giám sát chất lượng nước tại 07 vùng nuôi an toàn sinh học tháng 7-8/2015
Tin nổi bật
Lễ Công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ Thị trấn Vạn Giã – huyện Vạn Ninh
Lễ Công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Vạn Thắng – huyện Vạn Ninh
Lễ Công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Vạn Lương – Huyện Vạn Ninh
Lễ Công bố mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Ninh Vân – thị xã Ninh Hòa
CRSD Khánh Hòa : triển khai mô hình sinh kế nuôi gà ta thả vườn tại xã Vạn Hưng - Huyện Vạn Ninh.
Mua sắm thiết bị thu gom rác trang bị cho các mô hình đồng quản lý
Tổ chức tập huấn về “phương pháp PRA và các kỹ năng đồng quản lý cho các hướng dẫn viên cộng đồng”
Thông báo kết quả giám sát chất lượng nước tại 07 vùng nuôi an toàn sinh học tháng 12/2015
Thông báo kết quả giám sát chất lượng nước tại 07 vùng nuôi an toàn sinh học tháng 10/2015, 11/2015
Chiến dịch Cộng đồng ngư dân chung tay làm sạch bờ biển
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Trang chủ
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Công báo Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Giám sát Báo cáo định kỳ
Trang chủ
Ban chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hoà
Trang chủ
Sách - Tư liệu kỹ thuật Nuôi trồng
Trang chủ
Hệ thống đài Thông tin Duyên hải Việt Nam
Trang chủ
Điểm kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Hệ tác nghiệp "Một cửa" điện tử
Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,