Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Hệ thống khuyến nôngExpand Hệ thống khuyến nông
Hoạt động Khuyến nôngExpand Hoạt động Khuyến nông
Mô hình hiệu quảExpand Mô hình hiệu quả
Thông tin cần biết
Thông báo
Tập san Khuyến nông
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Nội quy - quy chế đơn vị
Sữa đổi bổ sung quy chế làm việc của Trung tâm Khuyến nông
10:49 - 10/01/2020
Ngày 13/6/2019, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTKN về việc sữa đổi bổ sung quy chế làm việc của Trung tâm Khuyến nông.
Sữa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ 2017-2020.
10:29 | 03/01/2020
Ngày 30/1/2018 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành quyết định số 31/QĐ-TTKN về việc sữa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ 2017-2020.
Quyết định ban hành nội quy lao động của Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Ninh Lộc thuộc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa.
14:26 | 21/01/2019
Ngày 31 tháng 8 năm 2018 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết đinh số 367/QĐ-TTKN về việc ban hành nội quy lao động của Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Ninh Lộc thuộc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa.
Quyết định về việc Ban hành Quy chế nội bộ cung cấp thông tin cho công dân của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa
14:26 | 21/01/2019
Ngày 29 tháng 10 năm 2018 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết đinh số 441/QĐ-TTKN về việc Ban hành Quy chế nội bộ cung cấp thông tin cho công dân của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa.
Quyết định về việc ban hành Quy định Quản lý, điều hành, sử dụng Hệ thông quản lý văn bản (E-Office) của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa
14:25 | 21/01/2019
Ngày 18 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết định số 264/QĐ-TTKN về việc ban hành Quy định Quản lý, điều hành, sử dụng Hệ thông quản lý văn bản (E-Office) của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa
Quyết định Ban hành nội quy lao động của Trại thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu thuộc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa
14:25 | 21/01/2019
Ngày 31 tháng 8 năm 2018 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết đinh số 366/QĐ-TTKN về việc Ban hành nội quy lao động của Trại thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu thuộc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa.
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa
14:24 | 21/01/2019
Ngày 11 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết định số 252/QĐ-TTKN về việc ban hành Quy chế quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa.
Quyết định về việc ban hành Nội quy làm việc của cơ quan Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa
14:23 | 21/01/2019
Ngày 11 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết định số 251/QĐ-TTKN về việc ban hành Nội quy làm việc của cơ quan Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa.
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa năm 2017
09:46 | 16/01/2019
Ngày 17 tháng 5 năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết định số 170/QĐ-TTKN về việc Ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa năm 2017.
Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoan 2017 - 2020
10:36 | 23/03/2018
Ngày 12 tháng 01 năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hanh Quyết định số 11/QĐ-KN về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2017 - 2020.
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa
15:39 | 28/08/2017
Ngày 13 tháng 4 năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết đinh số 101/QĐ-TTKN về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa.
12
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,