Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC KIỂM LÂM
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động
Sự kiện-xã hội
Thủ tục Hành chínhExpand Thủ tục Hành chính
Lịch Làm việc
Thông Báo
Tin Học
Văn bản liên quan ngành
HTQLCL ISO 9001:2008
Tài chính Kế toán
Phản ánh,kiến nghị
Văn bản pháp Luật
Đầu Tư-Xây dựng
Đấu Giá
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Thủ tục Hành chính
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT
08:28 - 23/08/2019
Ngày 06/8/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2544/QĐ-UBND về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
08:28 | 23/08/2019
Ngày 06/8/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2543/QĐ-UBND về việc công bố TTHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính về việc công bố TTHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
08:28 | 23/08/2019
Ngày 06/8/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND về việc công bố TTHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
08:28 | 23/08/2019
Ngày 19/8/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2688/QĐ-UBND về việc công bố TTHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
Quyết định banh hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019
09:31 | 02/04/2019
Ngày 01/4/2019 Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định công bố TTHC và Danh mục TTHC
10:21 | 19/03/2019
Bộ NN&PTNT banh hành QĐ công bố TTHC và Danh mục TTHC theo Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN và 700/QĐ-BNN-VP
Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh
10:18 | 19/03/2019
UBND tỉnh ban hành các QĐ công bố TTHC cấp tỉnh, Sở, huyện, xã
Kế hoạch Kiểm soát TTHC 2019
10:02 | 19/03/2019
Ngày 26/02/2019 Chi cục Kiểm lâm ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC 2019
Kế hoạch cải cách hành chính 2019
10:00 | 19/03/2019
Ngày 14/01/2019 Chi cục Kiểm lâm Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Kết quả giải quyết TTHC tháng 11/2018
09:53 | 28/11/2018
Thông báo kết quả giải quyết TTHC tháng 11/2018
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
15:17 | 06/08/2018
123
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,