Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Số điện thoại đơn vịExpand Số điện thoại đơn vị
Quản lý cấp nước
Công khai ngân sách đơn vị
Thông tin cần biết
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Trang chu
Tra cứu Hồ sơ Một cửa
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Số điện thoại đơn vị
Số điện thoại liên hệ
10:12 | 30/10/2019
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

 

I.       THÔNG TIN ĐƠN VỊ

1.      Tên đơn vị: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

2.      Địa chỉ: Tầng 5 – Nhà liên cơ số 85 – Đường 2/4 – P.Vạn Thắng – TP.Nha Trang – KH

3.      Số điện thoại: 0258.3560330

4.      Mail: ttnkhanhhoa@gmail.com

5.      Địa chỉ hộp thư công vụ: ttnsvsmtnt@khanhhoa.gov.vn

II.    DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, TRẠM QLCTCN, CÁ NHÂN CBVC – LĐ

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail

I

Lãnh đạo

0258.3560330

 

01

Nguyễn Thị Đài Trang

Giám đốc

0905.020.925

trangdainguyen71@gmail.com

II

Phòng Hành chính tổng hợp

0258.3560527 - 0258.3560351

 

02

Hà Văn Nhân

Trưởng phòng

0914.147.674

nhanttnkh@gmail.com

03

Nguyễn Thị Hà Trang

PT Kế toán

0985.971.749

hatrang0410@gmail.com

04

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Văn thư

0935.583.817

nthyen289@gmail.com

05

Phạm Quang Lợi

Lái xe

0985.218.500

 

III

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

0258.3560347

 

06

Phạm Đức Khâm

Trưởng phòng

0905.195.118

phamduckham1972@gmail.com

07

Nguyễn Thị Phương Thúy

P.Trưởng phòng

0985.628.702

nguyenphuongthuytl@gmail.com

08

Hoàng Hữu Toàn

Kỹ thuật

0935.209.568

toanhhnt@gmail.com

09

Bùi Bá Cường

Kỹ thuật

0906.627.916

bacuong.nt12@gmail.com

IV

Trạm QLCN Diên Phước – Lạc – Thọ

0258.3784400

phuoclactho@gmail.com

10

Văn Tần Dũng

Trưởng Trạm

0386.195.923

vantandung86@gmail.com

11

Hoàng Hữu Việt Nam

Nhân viên

0986.053.453

 

12

Đặng Việt Hoa

Nhân viên

0329.081.116

 

13

Trần Văn Huy

Nhân viên

0988.136.196

 

14

Phạm Ngọc Ninh

Nhân viên

0905.048.670

 

V

Trạm QLCN Diên Đồng

0258.3786001

tramcapnuocdiendong@gmail.com

15

Lê Quốc Thi

Phó Trưởng Trạm

0979.368.002

lquocthi@gmail.com

16

Nguyễn Lê Trãi

Nhân viên

0905.445.570

 

17

Nguyễn Ngọc Hóa

Nhân viên

0397.161.842

 

18

Phan Văn Lực

Nhân viên

0825.997.460

 

VI

Trạm QLCN Diên Sơn – Diên Điền

0258.3774101

cndienson@gmail.com

19

Phạm Văn Hải

Phó Trưởng Trạm

0913.896.567

phamhai.ktnav@gmail.com

20

Lê Xuân An

Nhân viên

0349.980.060

 

21

Nguyễn Trọng Khoa

Nhân viên

0987.079.130

 

22

Đỗ Thành Vững

Nhân viên

0915.784.847

 

23

Lê Văn Công

Nhân viên

0973.927.467

 

24

Phan Thành Trung

Nhân viên

0388.119.532

 

VII

Trạm QLCN Diên Lộc – Diên Bình – Diên Hòa

0258.3900019

tramqlctcnlocbinhhoa@gmail.com

25

Nguyễn Trung Quân

Phó Trưởng Trạm

0973.819.465

trungquanxd3@gmail.com

26

Nguyễn Trần Nhật Minh

Nhân viên

0904.706.373

 

27

Lô Trung Hiếu

Nhân viên

0834.100.953

 

28

Nguyễn Thanh Diện

Nhân viên

0356.753.387

 

VIII

Trạm QLCT Diên Xuân – Diên Lâm

0258.3706229

tram.dienxuan.dienlam@gmail.com

29

Lê Vương Thịnh

Nhân viên

0987.813.344

 

30

Nguyễn Thanh Bình

Nhân viên

0974.477.963

 

31

Nguyễn Trọng Khánh

Nhân viên

0977.904.592

 

32

Nguyễn Bảo Trung

Nhân viên

0774.758.676

 

 

 VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ
Thông báo tuyển dụng

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,