Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động:Expand Thông tin hoạt động:
Lĩnh vực chuyên ngành:Expand Lĩnh vực chuyên ngành:
Chỉ đạo điều hành:Expand Chỉ đạo điều hành:
Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kêExpand Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Đầu tư - Xây dựng: Expand Đầu tư - Xây dựng:
Xây dựng Nông Thôn Mới:Expand Xây dựng Nông Thôn Mới:
Hệ thống Văn bảnExpand Hệ thống Văn bản
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Đảng - Đoàn thể:Expand Đảng - Đoàn thể:
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:Expand Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Thông tin cần biết:Expand Thông tin cần biết:
Thông báo:Expand Thông báo:
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hệ thống QLCL theo TCVN Expand Hệ thống QLCL theo TCVN
Công khai ngân sáchExpand Công khai ngân sách
Thông tin nội bộ:Expand Thông tin nội bộ:
Hỏi - Đáp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Liên kết website
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Trang chu
Tra cứu Hồ sơ Một cửa
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
 GIỚI THIỆU
 
Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
15:20 - 10/04/2019
Ngày 27/2/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 73/QĐ-SNN Về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 133/QĐ-SNN ngày 18/3/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT .
Tìm kiếm
LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KHÁNH HÒA
15:07 | 09/12/2019
.
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT KHÁNH HÒA
10:40 | 14/10/2019
.
Phòng - ban thuộc cơ quan Sở
14:33 | 11/09/2019
Các Phòng ban thuộc cơ quan Sở và số điện thoại liên hệ
Quy định quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
08:30 | 06/11/2018
Ngày 30/10/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 593/QĐ-SNN Quy định quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở NN&PTNT tỉnh KH
08:18 | 27/02/2018
Ngày 03/04/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 156/QĐ-SNN Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở NN&PTNT tỉnh KH. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 543/QĐ-SNN-TCCB ngày 23/9/2014
Quy định Quản lý, điều hành, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản (EOffice) của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa
09:44 | 09/01/2018
Ngày21/01/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 44/QĐ-SNN Ban hành Quy định Quản lý, điều hành, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản (EOffice) của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa
08:42 | 09/01/2018
Ngày 03/04/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 157/QĐ-SNN Ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 342/QĐ-SNN-TCCB ngày 15/6/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa
Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
08:39 | 15/12/2017
Ngày 11/01/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 14/QĐ-SNN Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017
Quy chế quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa. (2017)
10:17 | 13/11/2017
Ngày 21 tháng 4 năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa ban hành Quyết định số 270/QĐ-SNN Ban hành quy chế quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa. Quyết định này thay thế Quyết định số 70/QĐ-SNN ngày 16/1/2013 Ban hành quy chế quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa.
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa
15:14 | 17/10/2017
Ngày 03/04/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 156/QĐ-SNN Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 543/QĐ-SNN-TCCB ngày 23/09/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa
12
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ
Thông báo tuyển dụng

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KHÁNH HÒA
Khu Liên cơ, số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3822.737 Fax: 0258.3822.180 Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khánh Hòa
© Copyright 2011 censtrad ,