Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt độngExpand Thông tin hoạt động
Lĩnh vực chuyên ngànhExpand Lĩnh vực chuyên ngành
Chỉ đạo điều hànhExpand Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch - Kế hoạchExpand Quy hoạch - Kế hoạch
Đầu tư - Xây dựng Expand Đầu tư - Xây dựng
Xây dựng Nông Thôn MớiExpand Xây dựng Nông Thôn Mới
Hệ thống Văn bảnExpand Hệ thống Văn bản
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Đảng - Đoàn thểExpand Đảng - Đoàn thể
Thông tin cần biếtExpand Thông tin cần biết
Thông báoExpand Thông báo
Thông tin nội bộExpand Thông tin nội bộ
Hướng dẫn sử dụng WebsiteExpand Hướng dẫn sử dụng Website
Hỏi - Đáp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
TTHC trực tuyến Mức độ 3
Thủ tục hành chính
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Trang chủ
Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và VSMT Nông thôn
Trang chủ
Phương pháp xác định chất lượng mía nguyên liệu tỉnh Khánh Hòa.
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2015.
Trang chủ
Lịch thời vụ nuôi tôm năm 2015
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng
Trang chủ
Hộp thư Mail Công vụ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH - LÂM NGHIỆP
 
Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016
15:47 | 23/04/2013
Ngày 15 tháng 4 năm 2013, ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký bàn hành Quyết định số 594/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016".

Theo Quyết định trên, mục tiêu, phạm vi, đối tượng và chỉ tiêu điều tra, kiểm kê như sau:

1.  Mục tiêu

a)   Xác định và nắm bắt được diện tích rừng; trữ lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp (sau đây gọi tăt là đất chưa có rừng) gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước.

b)   Thiết lập được hồ sơ quản lý rừng và xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất chưa có rừng.

c)    Thành quả của dự án là cơ sở để thực hiện theo dối diễn biến rừng và đất rừng hàng năm và việc ỉập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ Trung ương đến địa phương; đồng thời, là thông tin phục vụ cho công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và làm căn cứ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

2.   Phạm vi, đối tượng và chỉ tiêu

a)  Phạm vi và đối tượng thực hiện điều tra, kiểm kê rừng

-    Phạm vi điều tra, kiểm kê rừng, đất chưa có rừng được tiến hành trên toàn bộ các tỉnh có rừng trong toàn quốc;

-    Đối tượng điều tra, kiểm kê rừng ỉà toàn bộ hiện trạng rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp và hiện trạng rừng ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp; các trạng thái thực bì trên đất chưa có rừng (la, Ib, Ic); diện tích đất chưa có rừng được giao và cho thuê với mục đích phát triển rừng; chủ rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triến rừng, đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp hoặc đã được giao quản lý, sử dụng rừng, cho thuê rừng, đất rừng.

b)   Đơn vị điều tra, kiếm kê rừng và đất chưa có rừng

-   Đơn vị điều tra rùng là các lô trạng thái rừng với diện tích lô nhỏ nhất là 0,5 ha đối với rừng tự nhiên và 0,2 ha đối với rừng trồng;

-   Đơn vị kiểm kê rừng là lô kiểm kê (Lô kiểm kê thuộc duy nhất một chủ quản lý), có diện tích tối thiểu 0,2 ha và đồng nhất về trạng thái rừng. Lô kiểm kê là đơn vị nhỏ nhất về mặt diện tích để xây dựng cơ sở dữ liệu và lập hồ sơ quản lý rừng;

-    Hệ thống tiểu khu, khoảnh theo kết quả rà soát ba loại rừng (Chỉ thị 3 8/2005/CT-TTg).

c)   Chỉ tiêu điều tra, kiểm kê rừng, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

-   Chỉ tiêu về diện tích, gồm:

+ Diện tích đất có rừng tự nhiên, rừng trồng và diện tích đất chưa có rừng theo đơn vị hành chính;

+ Diện tích đất có rừng của từng trạng thái rừng, theo chủ quản lý, theo mục đích sử dụng, theo điều kiện lập địa, theo trữ lượng đối với rừng gỗ tự nhiên (gồm rừng giàu; rùng trung bình; rừng nghèo; rừng nghèo kiệt) và rừng chưa có trữ lượng; đất chưa có rừng theo hiện trạng thực bì phân theo mục đích sử dụng;

Chỉ tiêu về trữ lượng, gồm: Trữ lượng bình quân trên ha (M/ha), số cây bình quân trên ha (N/ha), tổ thành loài cây gỗ, phân bố trữ lượng theo cấp kính, phân bố số cây theo cấp kính,...; trữ lượng rừng tự nhiên và rừng trồng theo trạng thái rừng, theo nhóm chủ quản lý, theo cấp tuổi và theo đơn vị hành chính.

 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Xem nội dung Quyết định 594/QĐ-TTg tại đây

 .


CÁC TIN KHÁC

VIDEO CLIP
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Lâm nghiệp
Trang chủ
Chi cục Nuôi trồng thủy sản
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thú y Khánh hòa
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Giám sát Báo cáo định kỳ
Trang chủ
Ban chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hoà
Trang chủ
Hệ thống đài Thông tin Duyên hải Việt Nam
Trang chủ
Sách - Tư liệu kỹ thuật Nuôi trồng

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,