Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động:Expand Thông tin hoạt động:
Lĩnh vực chuyên ngành:Expand Lĩnh vực chuyên ngành:
Chỉ đạo điều hành:Expand Chỉ đạo điều hành:
Quy hoạch - Kế hoạch:Expand Quy hoạch - Kế hoạch:
Đầu tư - Xây dựng: Expand Đầu tư - Xây dựng:
Xây dựng Nông Thôn Mới:Expand Xây dựng Nông Thôn Mới:
Hệ thống Văn bảnExpand Hệ thống Văn bản
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Đảng - Đoàn thể:Expand Đảng - Đoàn thể:
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin cần biết:Expand Thông tin cần biết:
Thông báo:Expand Thông báo:
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:Expand Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Hệ thống QLCL theo TCVN Expand Hệ thống QLCL theo TCVN
Thông tin nội bộ:Expand Thông tin nội bộ:
Hỏi - Đáp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Kết quả giải quyết hô sơ TTHC theo cơ chế một cửa
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3
Trang chủ
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet - Mức độ 3
Trang chủ
Tra cứu Hồ sơ "Một cửa"
Kết quả giải quyết Hồ sơ Một cửa tại Sở Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh
Trang chủ
Phương pháp xác định chất lượng mía nguyên liệu tỉnh Khánh Hòa.
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2017
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Trang chủ
LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: - TRỒNG TRỌT - BẢO VỆ THỰC VẬT
 
Phương pháp xác định chất lượng mía nguyên liệu và hướng dẫn thực hiện trên địa bàn tỉnh.
08:29 | 06/11/2014
(Phòng NVTH) - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quy chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh, ngày 11 tháng 9 năm 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành văn bản số 1572 /SNN-NVTH về việc hướng dẫn xác định chất lượng míá nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thu hoạch mía tại Xuân Sơn - Vạn Ninh

    Những quy định chung: Đối tượng, phạm vi áp dụng; giải thích các khái niệm và từ ngữ được thực hiện thống nhất theo quy định tại Khoản 1.1, 1.2, 1.3, Mục 1, QCVN 01 - 98: 2012/BNNPTNT.

Chất lượng mía nguyên liệu: Chất lượng mía nguyên liệu được quy định tại Khoản 2.1, Mục 2, QCVN 01 - 98: 2012/BNNPTNT, cụ thể như sau:

1. Chữ đường ≥ 9 CCS; 

2. Tạp chất ≤ 3%.

. Phương pháp xác định chất lượng mía nguyên liệu: 

1. Xác định tỷ lệ tạp chất:

a) Phương pháp lấy mẫu:

- Việc lấy mẫu mía để xác định tỷ lệ tạp chất được thực hiện cho từng xe mía đến nhà máy chế biến ngay sau khi tiến hành cân mía;

- Khối lượng mỗi mẫu mía được lấy phải lớn hơn hoặc bằng 10 kg và được gắn mã số theo từng xe mía;

- Số lượng mẫu mía tương ứng với khối lượng mía trên một xe như sau:

+ Từ 30 tấn trở xuống lấy ít nhất 01 mẫu;

+ Từ  trên 30 - 60 tấn lấy ít nhất 02 mẫu;

+ Từ trên 60 - 90 tấn lấy ít nhất 03 mẫu.

- Vị trí lấy mẫu: Lấy mẫu trên xe chở mía hoặc trên bàn lùa mía.

- Cách lấy mẫu: Mẫu được lấy ngẫu nhiên, bao gồm đủ các thành phần như gốc, rễ, ngọn, dây buộc bó mía... đảm bảo tính đại diện nhất cho toàn bộ xe mía, công khai và khách quan.

- Người lấy mẫu: Chủ mía (người bán mía hoặc đại diện của mình) cùng với công nhân nhà máy thực hiện việc lấy mẫu và loại bỏ tạp chất. Nếu không trực tiếp lấy mẫu, chủ mía thực hiện giám sát tại chỗ hoặc quan sát qua màn hình camera quá trình lấy mẫu và loại bỏ tạp chất. Trường hợp chủ mía vắng mặt, nhà máy vẫn thực hiện việc lấy mẫu để xác định tỷ lệ tạp chất theo quy định, khi có nghi ngờ về tỷ lệ tạp chất chủ mía yêu cầu nhà máy cho xem lại băng ghi hình quá trình thực hiện đó.

b) Phương pháp xác định tỷ lệ tạp chất:

Mỗi xe mía đều được lấy mẫu để xác định tỉ lệ tạp chất; mía mẫu được cân, làm sạch và tính tỉ lệ tạp chất tuần tự như sau:

- Cân khối lượng mía mẫu bằng cân có độ chính xác là ±10g.

- Tiến hành loại bỏ tạp chất rồi cân lại khối lượng mía sau khi đã làm sạch.

- Tỉ lệ tạp chất được tính bằng công thức:

 

                                         P1 - P2

                                     T         =                 x 100

                                                         P1

      Trong đó:

T: Tỉ lệ tạp  chất (%).

P1: Khối lượng mía mẫu ban đầu (g).

P2: Khối lượng mía mẫu sau khi đã làm sạch tạp chất (g).

            - Kết quả tính được cập nhật theo mã số của từng xe mía, chuyển cho bộ phận thanh toán và công bố với người bán mía.

- Cân dùng để xác định tỷ lệ tạp chất có độ chính xác là ±10g phải có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực do tổ chức kiểm định được chỉ định theo quy định của pháp luật cấp.

 

2. Xác định chữ đường của mía nguyên liệu:

a) Phương pháp lấy mẫu nước mía:

- Việc lấy mẫu nước mía để xác định chữ đường phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, chủ mía giám sát quá trình lấy mẫu trực tiếp hoặc quan sát qua màn hình camera.

- Nhà máy tổ chức lấy mẫu mía bằng thiết bị khoan:

+ Mỗi xe khoan tối thiểu 01 mẫu;

+ Khối lượng ≥ 2000g/mẫu;

+ Vị trí khoan mẫu được xác định ngẫu nhiên và liên tục thay đổi điểm khoan theo tín hiệu đèn, hoặc chỉ dẫn của người điều hành, đảm bảo tính đại diện cho mỗi xe mía.

- Việc ép mẫu được thực hiện bằng máy ép thủy lực. Nhà máy phải thí nghiệm và quy định quy trình ép mẫu để hiệu suất ép nước mía đạt 65% ± 1% và phải lưu đầy đủ các số liệu thí nghiệm để các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát. Trường hợp để hiệu suất ép nước mía đạt thấp hơn chỉ số trên cũng không được áp dụng hệ số khi tính chữ đường.

- Đưa toàn bộ số lượng mía mẫu đã đánh tơi vào máy ép thủy lực để ép lấy nước mía mẫu. Trường hợp lấy 2 mẫu trở lên, phải ép liên tục riêng từng mẫu, nước mía của các lần ép được trộn chung với nhau.

b) Chuẩn bị nước mía mẫu:

 Lượng nước mía lấy mẫu được lọc qua rây và cho vào 2 bình chứa mẫu, đậy nắp kín và gắn mã số xe mía, mỗi bình ³ 300 ml. Một bình để đo độ Bx và đo Pol, bình còn lại dùng để lưu mẫu.

c) Phương pháp xác định chữ đường của mía nguyên liệu:

- Xác định chữ đường dựa trên kết quả xác định tỉ lệ xơ trong mía (%), Brix của nước mía mẫu (%) và Pol của nước mía  mẫu (%).

Công thức cụ thể như sau:

 

CCS = Pol (1- ) - Bx (1 - )           

Trong đó:

+ CCS: Chữ đường được tính bằng %;

+ F: Tỉ lệ xơ trong mía (%);

+ Bx: Brix của nước mía mẫu (%);

+ Pol: Pol của nước mía mẫu (%);

- Công thức tính CCS được lập trình sẵn trên phần mềm máy tính. Khi kết quả thể hiện trên máy đo ổn định, nhân viên kiểm nghiệm bấm máy để chương trình tự động tính kết quả CCS, lưu vào máy theo mã số của từng xe mía và chuyển sang bộ phận thanh toán và công bố với người bán mía.

3. Xác định tỷ lệ xơ trong mía:

a) Phương pháp lấy mẫu:

- Kết hợp lấy mẫu xác định tỉ lệ xơ cùng với khi lấy mẫu xác định chữ đường bằng phương pháp khoan. Mỗi lần lấy mẫu xác định chữ đường sẽ trích lấy một phần làm mẫu xác định tỉ lệ xơ; lấy liên tục qua các lần khoan mẫu cho đến khi khối lượng được khoảng 6 000 g thì đưa vào trộn lấy mẫu.

- Lượng mía mẫu được trộn đều và lấy ngẫu nhiên 2 mẫu, mỗi mẫu có khối lượng là 1 000 g để đưa vào phân tích tỉ lệ xơ trong mía. Dụng cụ đựng mẫu trong quá trình lấy mẫu cũng như quá trình chuyển đi phân tích phải có nắp đậy kín, đảm bảo mẫu không bị bay hơi nước làm giảm khối lượng.

- Tỉ lệ xơ trong mía được áp dụng theo giá trị xơ bình quân và được xác định mỗi tuần 1 lần. Mỗi lần xác định tỉ lệ xơ tiến hành làm 2 mẫu song song, kết quả tỉ lệ xơ trong mía là giá trị trung bình cộng kết quả của 2 mẫu. Kết quả tỉ lệ xơ trong mía được áp dụng cho 7 ngày sau đó, đến khi có kết quả đo lần sau.

- Ngày nhập mía đầu tiên của vụ sản xuất, có thể lấy mẫu mía đại diện trước khi sản xuất để tính tỉ lệ xơ hoặc lấy tỉ lệ xơ tương ứng cùng kỳ của vụ trước để tính chữ đường của mía nguyên liệu.

b) Phương pháp xác định tỷ lệ xơ:

Phương pháp xác định tỉ lệ xơ trong mía dựa trên cơ sở kết quả % xơ trong bã và % bã trong mía, được thực hiện theo quy định tại Tiết 2.4.1.2, Tiết 2.4.1.3, Điểm 2.4.1, Khoản 2.4, Mục 2, QCVN 01 - 98: 2012/BNNPTNT.

4. Xác định Brix nước mía mẫu: Thực hiện theo quy định tại Điểm 2.4.2, Khoản 2.4, Mục 2, QCVN 01 - 98: 2012/BNNPTNT.

5. Xác định Pol nước mía mẫu: Thực hiện theo quy định tại Điểm 2.4.3, Khoản 2.4, Mục 2, QCVN 01 - 98: 2012/BNNPTNT.

...

Xen nội dung Văn bản hướng dẫn tại đây

 


CÁC TIN KHÁC

Danh sách các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Huyện Khánh Sơn chuyển đổi hơn 228 ha các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía tím và các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.
Chuyển giao hơn 14.000 hom mía tím cấy mô sạch bệnh cho huyện Khánh Sơn.
Xây dựng 2 bộ giống lúa Khánh Hòa
Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa hỗ trợ lúa giống năng suất cao cho đồng bào 3 thôn Suối Lau, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm
Khánh Vĩnh : xuống giống mì niên vụ 2017
Hướng dẫn sản xuất vụ hè thu và vụ mùa năm 2017
Khánh Vĩnh: Nông dân phát triển 135 ha cây mít.
Khánh Vĩnh : Nhiều hình thức hỗ trợ nông dân phát triển cây ăn quả đặc sản.
Nông dân huyện Khánh Vĩnh trồng rau màu ngắn ngày chuẩn bị cho thị trường Tết nguyên đán 2017.
123
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Trang chủ
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Công báo Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Giám sát Báo cáo định kỳ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
Sách - Tư liệu kỹ thuật Nuôi trồng
Trang chủ
Hệ thống đài Thông tin Duyên hải Việt Nam
Trang chủ
Điểm kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Hệ tác nghiệp "Một cửa" điện tử
Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,