Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động:Expand Thông tin hoạt động:
Lĩnh vực chuyên ngành:Expand Lĩnh vực chuyên ngành:
Chỉ đạo điều hành:Expand Chỉ đạo điều hành:
Quy hoạch - Kế hoạch:Expand Quy hoạch - Kế hoạch:
Đầu tư - Xây dựng: Expand Đầu tư - Xây dựng:
Xây dựng Nông Thôn Mới:Expand Xây dựng Nông Thôn Mới:
Hệ thống Văn bảnExpand Hệ thống Văn bản
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Đảng - Đoàn thể:Expand Đảng - Đoàn thể:
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin cần biết:Expand Thông tin cần biết:
Thông báo:Expand Thông báo:
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:Expand Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Hệ thống QLCL theo TCVN Expand Hệ thống QLCL theo TCVN
Thông tin nội bộ:Expand Thông tin nội bộ:
Hỏi - Đáp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Kết quả giải quyết hô sơ TTHC theo cơ chế một cửa
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3
Trang chủ
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet - Mức độ 3
Trang chủ
Tra cứu Hồ sơ "Một cửa"
Kết quả giải quyết Hồ sơ Một cửa tại Sở Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh
Trang chủ
Phương pháp xác định chất lượng mía nguyên liệu tỉnh Khánh Hòa.
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2017
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Trang chủ
HỆ THỐNG VĂN BẢN - VĂN BẢN SAO Y
 
VĂN BẢN SAO Y
16:19 | 19/02/2016
Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng phòng ban Sở, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở phổ biến nội dung này đến cán bộ công chức, viên chức và nhân viên trong đơn vị biết, thường xuyên theo dõi, nghiên cứu các VBPL đã được đăng tải trong Chuyên mục Văn bản sao y, tham mưu Sở các nội dung liên quan theo quy định.

TRA CỨU VĂN BẢN SAO Y

Số Ký hiệu
Ngày ban hành Trích yếu
9131/UBND
31/12/2015 thực hiện QĐ của TTCP về KH triển khai NQ số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế
5272/UBND-KT 12/08/2015 Triển khai thực hiện Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
5250/UBND-VP 12/08/2015 Thực hiện Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc tế
3882/UBND-KT 17/6/2015 Triển khai Nghị định số 54/2015/NĐ-CP, ngày 8/6/2015 của Chính phủ quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
3475/UBND-KT 03/6/2015 Triển khai thực hiện Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
3358/UBND-KT 29/05/2015 Triển khai Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 29/5/2015 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
3042/UBND-KT 20/5/2015 Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
2866/UBND-KT 12/5/2015 Triển khai Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
2865/UBND-KT 12/5/2015 Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
2859/UBND-KT 12/5/2015 Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô
2492/UBND-VX 23/04/2015 Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
1655/UBND-NC 20/03/2015 Thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
1606/UBND-KT 19/03/2015 Thực hiện Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
1446/UBND-KT 09/03/2015 Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
.1356/UBND-KT   09/03/2015   Triển khai thực hiện Quyết định số 579/QĐ-BNN-TT ngày 13/2/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Trang chủ
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Công báo Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Giám sát Báo cáo định kỳ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
Sách - Tư liệu kỹ thuật Nuôi trồng
Trang chủ
Hệ thống đài Thông tin Duyên hải Việt Nam
Trang chủ
Điểm kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Hệ tác nghiệp "Một cửa" điện tử
Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,