Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động:Expand Thông tin hoạt động:
Lĩnh vực chuyên ngành:Expand Lĩnh vực chuyên ngành:
Chỉ đạo điều hành:Expand Chỉ đạo điều hành:
Quy hoạch - Kế hoạch:Expand Quy hoạch - Kế hoạch:
Đầu tư - Xây dựng: Expand Đầu tư - Xây dựng:
Xây dựng Nông Thôn Mới:Expand Xây dựng Nông Thôn Mới:
Hệ thống Văn bảnExpand Hệ thống Văn bản
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Đảng - Đoàn thể:Expand Đảng - Đoàn thể:
Thông tin cần biết:Expand Thông tin cần biết:
Thông báo:Expand Thông báo:
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:Expand Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Hệ thống QLCL theo TCVN Expand Hệ thống QLCL theo TCVN
Thông tin nội bộ:Expand Thông tin nội bộ:
Hỏi - Đáp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Trang chủ
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3
Trang chủ
Hê thống Qusnr lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh
Trang chủ
Phương pháp xác định chất lượng mía nguyên liệu tỉnh Khánh Hòa.
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2017
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Trang chủ
Trang chủ
THÔNG BÁO: - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 
Thông báo xét tuyển công chức thuyền viên kiểm ngư năm 2017 của Tổng cục Thủy sản
08:19 - 17/01/2017
Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thông báo sổ 10969/TB-BNN-TCCB về nhu cầu tuyền dụng công chức kiểm ngư (ngạch Thuyền viên kiểm ngư), Cục Kiểm ngư thuộc Tông cục Thủy sản; thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10/02/2017.
Tìm kiếm
Thông báo về việc trúng tuyển viên chức sự nghiệp
16:10 | 11/05/2016
Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-SNV về việc Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2015 thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hoà. Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo viên chức sự nghiệp trúng tuyển như sau:
Thông báo Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hoà
10:37 | 10/05/2016
Ngày 09/5/2016 , Sở Nội vụ có Quyết định số 69/QĐ-SNV về việc Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2015 thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hoà
Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa năm 2015.
14:50 | 11/03/2016
Triển khai thực hiện công tác tuyển dụng, theo tiến độ dự kiến, ngày 23/01/2016 Hội đổng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức phỏng vấn đối với các thí sinh đăng ký tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Tổng số có 113 thí sinh (83 thí sinh có trình độ đại học, 30 thí sinh có trình độ trung cấp) đăng ký vào 70 vị trí việc làm cần tuyển dụng. Tổng số thí sinh đến tham gia phỏng vấn là 108 thí sinh đạt tỉ lệ 95,58% trên tổng số thí sinh đăng ký tuyển dụng.
THÔNG BÁO danh sách tổng hợp điểm của các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2015 và thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo.
15:38 | 04/02/2016
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức năm 2015 : Danh sách tổng hợp điểm của các thí sinh tham gia dự tuyển như sau:
Thông báo về địa điểm, thời gian tố chức lễ khai mạc và phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2015
14:18 | 07/01/2016
Theo tiến độ dự kiến của Kế hoạch số 2182/KH-SNN ngày 09/11/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho các thí sinh có đủ điều kiện xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở về địa điểm, thời gian tố chức lễ khai mạc và phỏng vấn như sau:
Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ôn tập kiến thức dành cho thí sinh dự tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2015.
10:15 | 30/12/2015
Theo tiến độ dự kiến của Kế hoạch số 2182/KH-SNN ngày 09/11/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức sụ nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ôn tập kiến thức theo Danh mục tài liệu, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở nông nghiệp và PTNT năm 2015.
14:47 | 22/12/2015
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở nông nghiệp và PTNT năm 2015 như sau:
THÔNG BÁO về việc thay đổi danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Ngành Nông nghiệp và PTNT
08:09 | 22/12/2015
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đổi danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức thông báo thay đổi Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND thành Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 của HĐND tỉnh Khánh Hòa.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
11:07 | 18/11/2015
Sau khi rà soát số lượng biên chế, căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2015 như sau:
THÔNG BÁO nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa năm 2015.
10:33 | 18/11/2015
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa thông báo nhu cầu tuyển dụng 70 viên chức (bao gồm: Ngạch chuyên viên và tương đương 56 chỉ tiêu; ngạch cán sự và tương đương 14 chỉ tiêu) vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể như sau:
123
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Trang chủ
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Công báo Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Giám sát Báo cáo định kỳ
Trang chủ
Ban chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hoà
Trang chủ
Sách - Tư liệu kỹ thuật Nuôi trồng
Trang chủ
Hệ thống đài Thông tin Duyên hải Việt Nam
Trang chủ
Điểm kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Hệ tác nghiệp "Một cửa" điện tử
Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,