Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động:Expand Thông tin hoạt động:
Lĩnh vực chuyên ngành:Expand Lĩnh vực chuyên ngành:
Chỉ đạo điều hành:Expand Chỉ đạo điều hành:
Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kêExpand Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Đầu tư - Xây dựng: Expand Đầu tư - Xây dựng:
Xây dựng Nông Thôn Mới:Expand Xây dựng Nông Thôn Mới:
Hệ thống Văn bảnExpand Hệ thống Văn bản
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Đảng - Đoàn thể:Expand Đảng - Đoàn thể:
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin cần biết:Expand Thông tin cần biết:
Thông báo:Expand Thông báo:
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:Expand Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Hệ thống QLCL theo TCVN Expand Hệ thống QLCL theo TCVN
Công khai ngân sáchExpand Công khai ngân sách
Thông tin nội bộ:Expand Thông tin nội bộ:
Hỏi - Đáp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Liên kết website
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Trang chu
Tra cứu Hồ sơ Một cửa
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2018
Trang chủ
Lịch thời vụ nuôi tôm năm 2018
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng
Trang chủ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ MỘT CỬA TẠI SỞ NN&PTNT
 
Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa.
10:52 - 08/11/2018
Qua quá trình theo dõi trên phần mềm một cửa điện tử, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 10/2018 đều thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận đều trả kết quả đúng trên phiếu hẹn.
Tìm kiếm
Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 9/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa.
09:27 | 03/10/2018
Qua quá trình theo dõi trên phần mềm một cửa điện tử, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 9/2018 đều thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận đều trả kết quả đúng trên phiếu hẹn.
Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa.
14:41 | 26/09/2018
CCHC- Qua quá trình theo dõi trên phần mềm một cửa điện tử, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 8/2018 đều thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận đều trả kết quả đúng trên phiếu hẹn.
Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 7/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa
15:11 | 01/08/2018
Qua quá trình theo dõi trên phần mềm một cửa điện tử, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 7/2018 đều thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận đều trả kết quả đúng trên phiếu hẹn.
Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa
14:17 | 05/07/2018
Qua quá trình theo dõi trên phần mềm một cửa điện tử, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 6/2018 đều thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận đều trả kết quả đúng trên phiếu hẹn.
Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 5/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT
10:39 | 07/06/2018
Qua quá trình theo dõi trên phần mềm một cửa điện tử, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 5/2018 đều thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận đều trả kết quả đúng trên phiếu hẹn. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trong tháng 5/2018 như sau:
Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT
08:53 | 04/05/2018
Qua quá trình theo dõi trên phần mềm một cửa điện tử, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 4/2018 đều thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận đều trả kết quả đúng trên phiếu hẹn. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trong tháng 4/2018 như sau:
THÔNG BÁO Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 3/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14:28 | 05/04/2018
Trong tháng 3/2018 (từ ngày 01/3/2018 đến ngày 31/3/2018), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết 780 hồ sơ; trong đó, giải quyết 510 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 65%), 270 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 35%) và không có hồ sơ quá hạn.
THÔNG BÁO Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 02/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14:25 | 05/04/2018
Trong tháng 02/2018 (từ ngày 01/02/2018 đến ngày 28/02/2018), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết 454 hồ sơ; trong đó, giải quyết 301 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 66%), 153 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 34%) và không có hồ sơ quá hạn.
Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 01/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14:19 | 05/04/2018
Trong tháng 01/2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/01/2018), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết 832 hồ sơ; trong đó, giải quyết 511 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 61%), 321 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 39%) và không có hồ sơ quá hạn.
Kêt quả giải quyêt hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15:36 | 16/11/2017
Ngày 16/11/2017
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Trang chủ
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
Điểm kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KHÁNH HÒA
Khu Liên cơ, số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3822.737 Fax: 0258.3822.180 Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khánh Hòa
© Copyright 2011 censtrad ,