SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHÁNH H̉A

DANH BA ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN SỞ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

          Website: http://www.snnptntkh.gov.vn   

          hoặc        http://www.snnptnt.khanhhoa.gov.vn

 

Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn

(Cập nhật đến ngày  01/ 6 / 2016)

 

 

Stt

 

 

Họ và Tên – (Đơn vị - Pḥng ban )

 

 

Số điện thoại

 

 

Địa chỉ

(Cơ quan)

Cơ quan

Nhà riêng

ĐT di động

 

Văn pḥng Sở Nông nghiệp và PTNT:    -   Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn

 

 

Giám đốc        LÊ TẤN BẢN

3822.109

0905.222.079

 

P.Giám đốc  - Quách Thanh Sơn

3825.376

0914.003.070

04 Phan Chu Trinh

Nha Trang

P.Giám đốc  -  Nguyễn Tuấn Kiệt

3821.104

 

0913.432.771

  P.Giám đốc   - Tào Anh Tuấn

3828.524

 

0913.454.795

 

 1. Văn Pḥng                                    3.822.737  -   3.822180 -  Fax: 3.822.180

 .  Chánh VP Lê Phước Đức

3822.180

 

0905.115.173

 .  Phó Chánh VP  Trần Thanh Hoàng

3828.527

 

0913.433.694

 . “Một cửa”:   Nguyễn Thị Hồng Nguyệt

3822.180

 

0905.957.444

 . Văn thư 1:   Bùi Thị Thanh Huyền

3822180

 

0935.341.103

 . Văn thư 2:   Huỳnh Thị Thu Văn

3822.737

 

0979.036.387

  . QTM  tin học: Nguyễn Quốc Thái 

3815.033

 

0983.567.413

    . Lái xe: - Nguyễn Minh Tiến

 

 

0905.822.833

                   - Tạ Ngọc Am

 

 

0913.486.087

     - N/viên:   Trần Thị Châu Loan

3822.180

 

0984.310.819

 

2. Pḥng TCCB:

 

 

 

-          T.P. Ngô Vĩnh Thông

3822.989

3831.831

0983.425.366

-                  Vơ Thị Kiều Ái

 

 

0935.700.148

-                 Ngô Duy Khiêm

 

 

0122.441.7577

 

3. Pḥng  Kế họach- Tài chính

3828.593  -   3.828.526

       T. P.  Phan Văn Giác

3828.526

0913.420.027

       Phó T.P Nguyễn  Thi Minh Thảo

 3828.593

 

0984.006.549

                 Trần Giang Bảo Ngọc

3828.593

 

0985.312.502

 

4. Pḥng Nghiệp vụ tổng hợp 

3822.179

 

              T.P  Đỗ Văn Hải

 

 

0169.6931.379

              Phó T.P Trần Như Cường

3813.745

 

0905.110.481

               Vương Sơn 

3828.525

 

0905.515.686

                Đỗ Thị Tuyết Phương

3822.179

 

0918.251.148.

 

5. Pḥng Quản lư xây dựng công tŕnh

3827.132

Fax 3827.132

               T.P   Vơ Nam Thắng

 

 

0909.161.262

              Phó T.P Nguyễn Duy Quang

3827132

 

 0913.424.254

                     Vũ Quang Linh

3827.132

 

0905.127.480

                     Nguyễn Quang Dũng

3827.132

 

0913.417.248

                     Nguyễn Thế Ḥa

3827.132

 

0983.381.141

 

 

 

* Công đ̣an Ngành   

04 Phan Chu Trinh

Nha Trang

   Chủ tịch    Lê Thế B́nh

3819.255

 

0913.492.451

  Chuyên trách  Nguyễn Thị Thanh Nga

3819.255

 

0914.152.087

* BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự páht triển bền vững (CRSD) Khánh Hòa

Fax : 3823.436 

Email: khanhhoacrsd@gmail.com

     Phó ban Nguyễn Quang Dũng

3823.435

 

0913.417.248

04 Phan Chu Trinh

Nha Trang

             -  Văn thư

3823.436

 

 

VPĐP xây dựng NTM Khánh Hòa

           

3523.858      Fax 352.3858

56 Nguyễn Thiện Thuật - NT

       P.Chánh VP Huỳnh Quang Thành

3523.578

 

0982.772.579

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ

 

1

Thanh tra

3561.719

Fax 3561.749

85 Đường 2-4 Vạn Thắng, NT

Chánh Thanh  tra Lê Văn Dũng

3561.789

0935.858.155

Phó Chánh TT  Phạm Trọng  Quư

  3561.323

0914.200.002

2

Chi cục Phát triển nông thôn

                                

3523.578

Fax: 3523.578

 

56 Nguyễn Thiện Thuật, NT

      Chi Cục Trưởng    Trương Hữu Lan

3523.577

3874.950

0914.151.913

      P. CC trưởng         Đinh Công Thuận

3527.079

 

01647848415

      .Pḥng TC-HC    

3523.578

 

3

Chi Cục Chăn nuôi Thú Y Khánh Ḥa 

                                   

3822.559

Fax:3810.925 ccty@khanhhoa.gov.vn

 

Số 10

Đào Duy Từ,

NT.

      Chi cục trưởng  Lê Thắng

3825.775

3514.363

0914.095.419

      Phó Chi cục Nguyễn Lương Thao

3560.529

3560529

0905.021.647

      Phó Chi cục Nguyễn Hữu Thắng

 

3827613

0905.216.205

      Phó Chi cục  Trần Thanh Thủy

 

0903.578.479

          Pḥng HC-TC           

3822.881

 

 

          Pḥng Kỹ Thuật

3560.529

 

 

3822.559

 

 

4

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật  

 

3.896.185

Fax:3890.412 ccbvtv@khanhhoa.gov.vn

Km4,

đường  23/10 Vĩnh Thạnh,

NT

  CC trưởng  Trịnh Thị Thuỳ Linh

3892.348

3890.907

0909.352.930

  Phó CC Trưởng Trần  Thiện Hùng

3892.742

 

0905.931.1869

  TP. hành chính   Ngô Cường  Lạc

3896.185

3750091

0914.036.686

   Pḥng KT  

3890.392

 

 

5

Chi cục Thủy lợi                       

 

3823.694

Fax:3 523648 – 3522.967 cctl@khanhhoa.gov.vn

 85, Đườngg 2/4 - Vạn Thắng NT

  CC trửơng    Nguyễn Thái Như Trị

3823.696

515.539

0913.478.684

  T.Pḥng KT-NV  Nguyễn Văn Tân

3523.613

851.373

0905.318.273

 T.Pḥng TC-HC   Lê Thị Hạnh

 

3823.694

512.450

0976.241.517

6

Chi cục Thủy sản

 

3.810.087

Fax: 3810.087 ccbvnlts@khanhhoa.gov.vn

chicucktbvnlts.khanhhoa@gmail.com

Khu liên cơ, số 85 Đường 2-4 Vạn Thắng NT

     CC trưởng   Nguyễn Trọng Chánh 

3810.015

3515.514

0905.111.893

         P.CC trưởng  Nguyễn Như Đào

3810085

 

0903.573.635

         P.CC trưởng    Vơ Khắc Én

3810.047

 

0908.803.434

         Phụ trách HC-TH  Trần Minh

3810.134

 

0905.264.199

         Pḥng  QL tàu cá và cơ sở hạu cần  nghề cá Phan Trọng Tiến

3810.002

 

0979.741.992

         Pḥng QL khai thác nguồn lợi và NT

3810.047

 

 

 

 

 

 

7

Chi cục Kiểm Lâm

 

3837.149

Fax: 3837.149  -  cckl@khanhhoa.gov.vn

Số 138

Đường 2-4,

Vĩnh Phước, Nha Trang

-Chi cục trưởng  Nguyễn Khương

3830.041

 

0913.460.189

 - Phó CC trưởng  Nguyễn Sỹ Ngọc

 

0914.074.973

-Phó CC trưởng  Trần Minh Thu

3830.043

 

0913.463.540

Phó CC Trưởng    Đỗ Hữu Tiến  

3830.109

 

0903.553.207

-Trưởng pḥng HC - TH  Tôn Thất Hưng  

3833.513

 

-Pḥng QL BVR: PP: Bùi Phúc Hưng

3830.045

 

0982.344.289

-Pḥng Pháp chế-T.tra:  Đoàn Văn Thanh

3833.524

 

0983.712.507

-Đội Cơ động  :Nguyễn Văn Tỉnh

3838.768

 

0906137747

 Phó Đ.trưởng  Nguyễn Văn Điện

3838.768

 

8

Chi cục QLCL  Nông lâm sản và thủy sản

 

3560.142

Fax: 3560.142

 

Khu liên cơ, số 85 Đường 2-4 Vạn Thắng Nha Trang

C.C Trưởng     Nguyễn Văn Đẩu

3560.352

3730.772

0979.753.327

   Phó CCT Nguyễn Ngọc Việt

3560.354

 

0977.333.579

          Pḥng HC - TH

3560.142

 

 

          Pḥng  Quản lư chất lượng

0560.144

 

 

9

BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ḥn Bà         

 

3776.255

2238.107

Fax: 3776.255

  

28 Hùng Vương, TT Diên Khánh

Khánh Ḥa

   Giám đốc              Đỗ Anh Thy

                                   0905.110.422

   Phó.Giám đốc       Nguyễn Hạnh

3776.255

3875.071

0905.228.381

   Phó Hạt trưởng Hạt Ḥn Bà  Lê Phương

3776.255

3828.696

0903.544.718

        Hạt Ḥn Bà:  Văn pḥng

2218.335

 

 

       Trạm kiểm lâm Suối Cát                  

3740.217

 

 

              Trạm kiểm lâm Suối Tiên

2473.588

 

 

              Tổ QL BVR đỉnh Ḥn Bà

2218.334

 

 

10

BQL rừng pḥng hộ Vạn Ninh                 

          

3940.213

3612.292

Fax: 3440.213

 

Vạn Lương, Vạn Ninh

 Giám đốc : Đặng Quang Thành

3940.212

 

0913.496.445

 

   Pḥng kế toán – tài chính: Nguyễn Đ́nh Phú

3940.313

 

0914.176.130

 

11

BQL rừng pḥng hộ Ninh Ḥa                 

          

3621.084

Fax: 3621.651

 

Ninh Ích

Ninh An

Ninh Ḥa

 Giám đốc         Nguyễn Công Hà

3621.090

 

0913.461.025

 Phó Giám đốc  Nguyễn Minh Sơn

3621.651

 

0975.101.101

            Pḥng  Kế hoạch - KT

3621.652

 

 

             Pḥng Kế toán

3621.084

 

 

12

BQL rừng pḥng hộ Cam Lâm

                          

3854.331

Fax: 3854.331

 

Số 208

Ng.Trọng Kỷ,

TP.Cam Ranh

   Giám đốc      Lại Trọng Khâm

3604.616

 

0913.429.159

    Phó Giám đốc Nguyễn Thị Sa

 

   Kế toán        Bạch Thị Kim Yến

3854.162

 

0914.119.545

   CV KThuật  Nguyễn Phước Bảo Cảnh

3854.331

 

0989.761.062

13

 

 

 

 

 

BQL rừng pḥng hộ Khánh Sơn      

 

3869.305

Fax: 3869.241

 

 

Tiỉh lộ 9

Xă Ba Cụm Bắc

Khánh Sơn

 

 

 

   GĐ-phụ trách Nguyễn Thanh Tùng

3869.560

3854.857

0905.794.567

   BP QLBVR  Đặng Văn Nam

3869.012

3869.042

0914.187.323

   BP TC-HC   Nguyễn Hữu Đính

3869.305

3869.338

0168.8238.415

          BP Kế toán: Đỗ Ngọc Duy

3869.241

 

0989.792.151

Các Trạm QL BVR: Nguyễn Đức Thân

3706.022

 

0988.862.942.

   Trần Minh Chiến

3869.138

 

0985.200.377

   Nguyễn Thanh

3733.094

 

0986.951.284

   Lê Quang Trung

3869.560

 

0977.473.368

   Lê Văn Mười

3735.027

 

0985.200.350

14

Trung tâm Khuyến Nông

3896.241

 

Fax: 3895.958   -   

Vĩnh Thạnh Nha Trang

      Giám đốc          Huỳnh Kim Khánh

 

                                      0982.119.058

      P.Giám đốc      Đỗ ViệT Hoa

3895.968

6257.999

0982.073.868

      P.Giám đốc     Phạm Duy Trường

3895.956

 

0913.413.638

          Pḥng KH TC      

3895.958

 

 

15

 Trung tâm Nước sạch &VSMT nông thôn

 

3560.527

Fax: 3560.351

 

T5, Nhà liên cơ, số 85, Đườngg 2/4 - Vạn Thắng Nha Trang

     Giám đốc         Lê Văn Hùng

3560.330

3521.887

0983.356.677

     P.TP KH-KT  Hà Văn Nhân

3560.347

3522.716

0914.147.674

     Phó Giám đốc  Nguyễn Thị Đài Trang

3560.351

3875.618

0905.020.925

     Trạm QLCN Diên Phước _ Lạc Thọ

3784.400

 

 

16

TT  Quản lư khai thác các công tŕnh thủy sản

 

3824.449

Fax: 824.449

 

217C Đường 2/4 Nha Trang

      Giám đốc       Thân Văn Quy

3826.603

 

0983.104.079

      P. Giám đốc    Lê Hải Dũng

3706.211

 

0936.150.207

      P. Giám đốc    Đỗ Trung Hiệp

 

0905.138.422

            Cảng cá Ḥn Rớ

3714.193

 

 

Ḥn Rớ -

            Cảng cá  Vĩnh Trường

3822.210

 

 

Vính Trường

            Cảng cá Đá Bạc

3951.986

 

 

Đá Bạc -

            Cảng cá Vĩnh Lương

3728.758

 

 

Vĩnh Lương

17

 TT  Nông nghiệp Công nghệ cao

                   

6262.861

Fax: 3740.285 – 3740.828

 

Tân Xương 1

Xă Suối Cát

H.Cam Lâm

     Giám đốc       Mai Xuân Thương

3740.202

3815.771

0905.101.861

     Phó GĐ        Nguyễn Huy Chiến

3740.051

3890720

0905.147.387

     Phó GĐ        Lê Bá Ninh

3740.831

 

0983.874.484

                  Pḥng HC - Tổ chức

6262.861

 

 

                  Pḥng Kư Thuật

3740.574 

 

 

                  Pḥng Kế toán

3740.285

 

 

                  Pḥng Kế hoạch

3740.828

 

 

18

 TT điều tra khảo sát thiết kế Nông nghiệp và PTNT

3833.251

Fax: 3833.251

 

Số 138

Đường 2-4,

Vĩnh Phước, Nha Trang

 Giám đốc           Bùi Xẹ

3541.087

0982.179.794

 TP.TCHC  Nguyễn Văn Phát

3833.251

 

0905.503.511

 TP Kỹ thuật - TH  Ngô Công Châu

3831.189

 

0905.798.798

 T.P Điều tra tài nguyên Phạm Minh Tuyến

3837.850

 

0989.158.101

 

Doanh nghiệp nhà nước thuộc Ngành

 

1

Công ty TNHH Một thành viên  xuất khẩu thủy sản

3881.161

Fax: 3881.675

 

10 Vơ Thị Sau Nha Trang

 

2

Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản KH                ctlst@khanhhoa.gov.vn

3833.188

Fax: 3833.266

Số 114

Đường 2-4

Vĩnh Phước

Nha Trang

3

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương                     

2215.221

Fax: 3797.221

 

Khánh B́nh,

Khánh Vĩnh

Khánh Ḥa

4

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khai thác Công tŕnh Thủy lợi Nam Kánh Ḥa                        

3827.041

3821.482

Fax 3561.496

 

 

Số 9A

Tô Vĩnh Diện,

Nha Trang

5

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên  Khai thác Công tŕnh Thủy lợi Bắc Khánh Ḥa                    

3844.325

3631.139

Fax: 3844.325

ctkttlbac@khanhhoa.gov.vn

Quốc lộ 1A

Xă Ninh Đa Ninh Ḥa

              Văn pḥng Đại diện Đá Bàn

3621.116

 

 

Nha Trang

              P.CN Huyện Vạn Ninh

3910.955

Vạn Ninh

              VPĐD Ninh Ḥa

3645.286

Nimh Ḥa

             Cụm Đầu mối Hồ  Suối Trầu

6296.264

 

 

Hội - Hiệp hội trong ngành

 

 

Hội Nghề cá tỉnh Khánh Ḥa

3823708

Fax: 3823708

hoingheca_khanhhoa@yahoo.com

Khu Liên cơ - số 85 Vạn Thắng  - NT

      Chủ tịch  Vơ Thiên Lăng

3823708

 

0913.460.819

 

 

Pḥng Nông nghiệp – Kinh tế các Huyện, Thị, Thành phố:

 

 

1

Khánh Vĩnh - Pḥng Nông nghiệp

3.790.236

Fax: 790.236

 

55 Lê Hồng Phong , TT Khánh Vĩnh

2

Cam Lâm - Pḥng Nông nghiệp & PTNT Huyện

3.983.223

3.983.288

Fax:

 

Cam Đức -  Cam Lâm

3

Khánh Sơn - Pḥng Nông nghiệp

        

3.869.281

3.509.072

 

 

 

Khánh Sơn – Khánh Ḥa

4

Vạn Ninh  - Pḥng Nông nghiệp

3840.237

3911.871

3912.833

Fax 3840237

 

469 Hung Vuong Van Gia

5

Ninh Ḥa - Pḥng Kinh tế   

3844.272

847.301

Fax: 844.272

 

109 Trần Quư Cáp – Ninh Ḥa

6

Thành phố Cam Ranh  - Pḥng Kinh tế

3861.146

Fax:861146

 

Cam Ranh

7

Thành phố Nha Trang - Pḥng Kinh tế

3523.570

3523.530

Fax: 521.686

 

 

30 Hoàng Hoa Thám Nha Trang

      T.Pḥng  (Đào Thanh Tùng)

3521.686

 

0905.126.341

8

Huyện Diên Khánh -Pḥng NN & PTNT

 

Fax:3853.611

 

149- Lư Tự Trọng

Thị trấn Diên Khánh